Wat doen we ?

Een antwoord geven hiernavolgende en vele andere vragen:

Hoe kan iemand onbekwaam verklaard worden?

Kunnen personen met dementie een testament opstellen?

Vervangt de zorgvolmacht de bewindvoering?

Hoe omgaan met het beroepsgeheim bij dementie?

Hoe kunnen personen met dementie het best beschermd worden?

 

Maakt dementie onbekwaam?

Mag ik rijden als ik dement ben?

Is een gewone volmacht voldoende voor mijn demente ouders?

Moet dementie meegedeeld worden aan de verzekeraar?

Kan een demente zelf zijn/haar patiŽntenrechten uitoefenen?

 

Mr. Erik LANGEROCK (Advocaat)

Dr. Anna VAKAET (Neuroloog)

Een lezing voor artsen
Een lezing voor alle betrokkenen

in juridisch/medisch jargon,
gegeven in een begrijpelijke taal

een theoretische uiteenzetting
met voorbeelden uit de praktijk

waarin de theorie wordt geschetst.
en oplossingsgericht!

De kloof overbrugd (juridische aspecten van dementie)